Een uitvaart regelen

Bij leven delen we bijzondere momenten, gesprekken en ervaringen met elkaar. Herinneringen die ook na het overlijden van een dierbare blijven voortleven. De naam van ons crematorium hebben we bewust gekozen. ‘In Memoriam’ betekent letterlijk ‘ter herinnering’. Deze herinneringen zijn namelijk precies wat er tijdens het afscheid centraal staat.

Bij het organiseren van een uitvaart komt veel kijken. Het kiezen van een geschikte locatie, de kist, bloemen, genodigden en de muziek. Een uitvaart staat in het teken van het leven dat iemand heeft geleid. Afscheid nemen kunt u niet overdoen. Niet zo vreemd dat nabestaanden zich regelmatig afvragen: maken we wel de juiste keuzes?

Hoe goed u elkaar ook kende, het is niet altijd makkelijk om te bedenken wat de overledene graag gewild zou hebben. Bij leven een gesprek aangaan over wat uw wensen zijn is niet altijd makkelijk. Toch kan het goed zijn om uitvaartwensen op tijd vast te laten leggen. Een goed gesprek nu, kan straks als het zover is veel zorgen bij uw nabestaanden wegnemen. Bespreek uw wensen daarom tijdig met uw naasten en een uitvaartadviseur.

Wij geloven in een nieuwe manier van afscheid nemen. Waarbij goed afscheid nemen centraal staat. Een afscheid los van vooroordelen over ‘hoe het hoort’. Waar de wensen van de overledene én de nabestaanden centraal staan. U zit niet vast aan een verplicht pakket met diensten, maar kiest in overleg met uw uitvaartondernemer zelf van welke opties u gebruik wilt maken. Dat wil zeggen dat we transparant zijn over de kosten. Een afscheid met veel aanwezigen of juist een intieme bijeenkomst in klein gezelschap? De kosten van een afscheid hangen nauw samen met uw wensen. Toch is het fijn om van te voren te weten wat u kunt verwachten. Bekijk het tariefoverzicht om een goede inschatting van de kosten te maken. Let er wel op dat de afname van onze diensten altijd via een uitvaartadviseur verloopt.

Wilt u meer weten over
de mogelijkheden?