Memoria

Op Minnendael kunt u in alle rust afscheid nemen op een moderne locatie. Op uw eigen tempo. En op een manier die bij de nabestaanden en de overledene past.

Memoria

Memoria is een voor nabestaanden ontwikkeld herdenkingsplatform. Als nabestaande kunt u op verzoek een herdenkingspagina aan laten maken. Familieleden, vrienden en kennissen kunnen de naaste familie hier online condoleren. Iedereen kan daarbij foto’s, filmpjes en mooie anekdotes plaatsen waarmee u samen de overledene herdenkt.

Inlogcode
Uit respect voor de privacy van de overledene en de nabestaanden is de herdenkingspagina afgeschermd met een inlogcode. De manier waarop u de code bekendmaakt, per mail, in de rouwkaart of rouwadvertentie, bepaalt u helemaal zelf.

Praktische informatie
Naast een online plek om samen te herdenken is Memoria ook een middel om praktische informatie te delen, zoals de locatie of het tijdstip van de uitvaart. U kunt hier ook wensen kenbaar maken over bijvoorbeeld bloemen of donaties aan goede doelen.

Privacy
Minnendael hecht grote waarde aan uw privacy. Om die reden hanteren wij een strikt privacybeleid dat de veiligheid van alle persoonsgegevens waarborgt. De informatie die u op Memoria deelt, wordt onder geen enkele omstandigheid voor andere doeleinden gebruikt of aan derden verstrekt.

Waardevolle herinneringen
Hoe lang een verlies ook geleden is, het verdriet blijft. Daarom kunnen de geplaatste herinneringen en condoleances ook na de uitvaart bekeken worden. Dit kan een grote steun zijn voor de nabestaanden en bijdragen aan de verwerking van het verlies.

Wilt u meer weten over
de mogelijkheden?